'Evaluative reactions to minority languages and their varieties: Evidence from new speakers of West Frisian'

De onderzoekers van het project 'New speakers of West Frisian: Promoting language learning and use to foster revitalisation' hebben een nieuw artikel over hun bevindingen gepubliceerd. Ruth Kircher (Mercator/ Fryske Akademy, nu European Centre for Minority Issues), Ethan Kutlu (University of Iowa) en Mirjam Vellinga (Afûk) schreven het stuk 'Evaluative reactions to minority languages and their varieties: Evidence from new speakers of West Frisian', dat nu als open access artikel is gepubliceerd in het internationale tijdschrift voor sociolinguïstiek Language in Society (Cambridge University Press).

 

Samenvatting

Er is weinig bekend over het verband tussen de evaluatieve reacties van individuen op (i) minderheidstalen als zodanig, en (ii) specifieke varianten van deze minderheidstalen. Deze studie onderzoekt dergelijke evaluatieve reacties onder nieuwe sprekers van het Fries in Nederland (n = 264). Er werd een vragenlijst gebruikt om de houding van de deelnemers ten opzichte van de Friese taal en hun evaluaties van de specifieke variant van het Fries dat hen werd geleerd te achterhalen. De resultaten laten een significante correlatie zien tussen de statusgerelateerde houding van deelnemers ten opzichte van het Fries en hun anonimiteitsgerelateerde evaluaties van de variëteit die ze hebben geleerd – evenals tussen de solidariteitsgerelateerde attitudes van deelnemers ten opzichte van het Fries en hun authenticiteitsgerelateerde evaluaties van de variëteit die ze hebben geleerd. werden onderwezen. De eerste zijn bijna neutraal; deze laatste zijn licht positief. Het artikel bespreekt hoe deze resultaten niet alleen ons algemene begrip van taal in de samenleving bevorderen, maar ook de ontwikkeling van meer omvattende wetenschapscommunicatie vergemakkelijken om revitaliseringsstrategieën in minderheidscontexten te informeren.

Kircher, R., Kutlu, E., en Vellinga, M. (2023). Evaluative reactions to minority languages and their varieties: Evidence from new speakers of West Frisian. Language in Society, 1-27. doi: 10.1017/S0047404523000805

 

Project New speakers of West Frisian (Nieuwe sprekers van het Fries)

Op deze webpagina kunt u meer lezen over het project en de resultaten ervan .