Spring naar hoofd-inhoud

Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren

onderdeel van de Fryske Akademy, onderzoekt meertalig onderwijs en taalverwerving in Europa. Het is een onafhankelijke en erkende kennisverstrekker.
Mercator Europees Kenniscentrum brengt Europa naar Fryslân en Fryslân naar Europa.

 

Laatste nieuws

jun

22

In diverse nieuwe publicaties geeft Dr. Evelyn Bosma uitleg over de bijzondere aspecten van meertaligheid in het onderwijs.

Lees meer

jun

20

Nederlandse opleidingsinstituten voor docenten (zoals PABO's) zouden meer moeten streven naar samenwerking met meertalige scholen.

Lees meer

jun

13

In het kader van het Erasmus+ project WikiWomen, waarin Mercator/ Fryske Akademy partner is, vertrekt een groep Friese docenten en docentenbegeleiders...

Lees meer

jun

10

Docenten van vier verschillende Zuid-Afrikaanse universiteiten kwamen op bezoek bij de Fryske Akademy en Mercator om te praten over de uitvoering van...

Lees meer

Kalender

jun

26

Euskal Wikilarien Kultura & Antigua-Luberri/ Gobierno Vasco, Mercator & the WikiWomen Consortium organise their first Edit-A-Thon for teachers!

Lees meer

jun

28

Mercator/ Fryske Akademy onderzoeker Ydwine Scarse neemt deel aan het discussiepanel 'Language protection in the EU as a citizen’s right'

Lees meer

jun

28

Online meeting of the consortium behind the Erasmus+ project 'Ownership and Leadership (OWL+): Pathways for (Endangered) Languages’ Use' in School'.

Lees meer

jul

01

GCMC's aim is to empower teachers of all subjects to integrate Global citizenship education (GCE) goals with a plurilingual approach into their...

Lees meer

Bedreigde talen en archieven

In het project 'Endangered languages and archives' worden contacten tussen talen en taalverandering onderzocht, maar ook reconstructies gemaakt van historische geluidsopnamen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de Russische Federatie en omliggende landen.

Dr. Tjeerd de Graaf is de projectleider. Hy is senior onderzoeker bij Mercator/ Fryske Akademy en bestuurslid van de Foundation for Endangered Languages en de Foundation for Siberian Cultures.

Research at Mercator

Onderzoek

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren is een gerenommeerd en onafhankelijk instituut, gericht op onderwijs en beleid op het gebied van minderheidstalen. Mercator verzamelt informatie uit heel Europa en delen van Rusland en werkt daarbij samen met lokale zaakkundigen, instituten en universiteiten. Het gaat dan (bijvoorbeeld) om de plek van autochtone minderheidstalen binnen het onderwijssysteem aldaar, het stimuleren van leraren om wereldburgeschapsdoelen (GCE) ,inclusief meertaligheid, in hun dagelijkse lessen te integreren, de plek van minderheidstalen in de wetgeving van Europese landen en Russische republieken en het aanmoedigen van jonge mensen om hun vaardigheden op het gebied van minderheidstalen in te zetten bij het zoeken naar werk.

   

Mercator's Regional Dossiers

Disseminatie

Het Mercator Kenniscentrum deelt en verspeidt verzamelde kennis, online en via publicaties: De Mercator Regionale Dossiers, bijvoorbeeld, zijn geschreven door experts uit heel Europa en geven gedetailleerde informatie over educatie en wetgeving met betrekking tot minderheidstalen in Europa. De Mercator Network Newsletter  - met ongeveer 2500 abonnees - brengt maandelijks nieuws over minderheidstalen en interessante conferenties. Mercator schrijft ook onderzoeksrapporten, vaak in opdracht, en die zijn gratis te downloaden. De Mercator-bibliotheek is ondergebracht bij historich centrum en biliotheek Tresoar en telt meer dan 6500 titels, zowel boeken als artikelen, op het gebied van minderheidstalen, meertaligheid en taalleren.

   

Mercator's network in 2016

Verbinding zoeken

Als onderzoeksinstuut maakt Mercator dankbaar gebruik van de mogelijkheden die de Friese situatie biedt als een laboratorium van meertaligheid. Tegelijkertijd maakt Mercator toonaangevende onderzoeken en andere interessante ontwikkelingen uit andere minderheidstalenregio's toegankelijk voor beleidsmakers en andere belanghebbenden in Friesland. Mercator gebruikt het eigen netwerk en dat van anderen om onderzoekers en andere belangstellenden kennis te laten maken met de tweetalige samenleving die Fryslân is. Zo ontving Mercator de afgelopen jaren in Leeuwarden verschillende internationale docentengroepen uit het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook afgevaardigden van taalacademies over de hele wereld en onderzoekers die ondersteuning zochten bij hun onderzoek naar meertaligheid of naar Fryslân reisden voor de vele internationale conferenties die Mercator (mede) organiseerde in de provincie Fryslân.