Spring naar hoofd-inhoud

Laatste nieuws

jun

02

The latest news from the Mercator Network, from Europe and far beyond: subscribe to the newsletter now (free!) or read it online.

Lees meer

mei

31

Verschillende (oud-)collega's van Mercator/Fryske Akademy, NHL Stenden Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen presenteren hun onderzoek in Wales...

Lees meer

mei

15

Mercator-onderzoeker Katharina Thomas houdt een lezing op het congres over het Saterfries, de 'Tag der Saterfriesen/ Dai fon do Seelter'.

Lees meer

mei

14

Researchers Hans Van de Velde and Charlie Robinson-Jones participated in the symposium 'Minority Languages: Legal Protection, Vitality and Identity'.

Lees meer

Bekijk meer nieuwsberichten

 

Kalender

jun

16

Organised by the universities of Graz, Bologna and Newcastle, Mercator (Fryske Akademy) and NeoSmart Digital, as part of the GCMC Erasmus+ project.

Lees meer

jun

16

The LANGSCAPE & ENROPE Online Colloquium will be a space for presenting and discussing on-going research and teaching projects related to plurilingualism and education.

Lees meer

jun

20

The 19th ICML at the University of Wales Trinity Saint David (20-24 June, 2023) offers a diverse programme with several Frisian language studies.

Lees meer

jun

24

Op zaterdag 24 juni organiseert de Fryske Akademy een congres over het Saterfries, de 'Tag der Saterfriesen/ Dai fon do Seelter'.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

Bedreigde talen en archieven

In het project 'Endangered languages and archives' worden contacten tussen talen en taalverandering onderzocht, maar ook reconstructies gemaakt van historische geluidsopnamen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de Russische Federatie en omliggende landen.

Dr. Tjeerd de Graaf is de projectleider. Hy is senior onderzoeker bij Mercator/ Fryske Akademy en bestuurslid van de Foundation for Endangered Languages en de Foundation for Siberian Cultures.

Research at Mercator

Onderzoek

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren is een gerenommeerd en onafhankelijk instituut, gericht op onderwijs en beleid op het gebied van minderheidstalen. Mercator verzamelt informatie uit heel Europa en delen van Rusland en werkt daarbij samen met lokale zaakkundigen, instituten en universiteiten. Het gaat dan (bijvoorbeeld) om de plek van autochtone minderheidstalen binnen het onderwijssysteem aldaar, het stimuleren van leraren om wereldburgeschapsdoelen (GCE) ,inclusief meertaligheid, in hun dagelijkse lessen te integreren, de plek van minderheidstalen in de wetgeving van Europese landen en Russische republieken en het aanmoedigen van jonge mensen om hun vaardigheden op het gebied van minderheidstalen in te zetten bij het zoeken naar werk.

   

Mercator's Regional Dossiers

Disseminatie

Het Mercator Kenniscentrum deelt en verspeidt verzamelde kennis, online en via publicaties: De Mercator Regionale Dossiers, bijvoorbeeld, zijn geschreven door experts uit heel Europa en geven gedetailleerde informatie over educatie en wetgeving met betrekking tot minderheidstalen in Europa. De Mercator Network Newsletter  - met ongeveer 2500 abonnees - brengt maandelijks nieuws over minderheidstalen en interessante conferenties. Mercator schrijft ook onderzoeksrapporten, vaak in opdracht, en die zijn gratis te downloaden. De Mercator-bibliotheek is ondergebracht bij historich centrum en biliotheek Tresoar en telt meer dan 6500 titels, zowel boeken als artikelen, op het gebied van minderheidstalen, meertaligheid en taalleren.

   

Mercator's network in 2016

Verbinding zoeken

Als onderzoeksinstuut maakt Mercator dankbaar gebruik van de mogelijkheden die de Friese situatie biedt als een laboratorium van meertaligheid. Tegelijkertijd maakt Mercator toonaangevende onderzoeken en andere interessante ontwikkelingen uit andere minderheidstalenregio's toegankelijk voor beleidsmakers en andere belanghebbenden in Friesland. Mercator gebruikt het eigen netwerk en dat van anderen om onderzoekers en andere belangstellenden kennis te laten maken met de tweetalige samenleving die Fryslân is. Zo ontving Mercator de afgelopen jaren in Leeuwarden verschillende internationale docentengroepen uit het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook afgevaardigden van taalacademies over de hele wereld en onderzoekers die ondersteuning zochten bij hun onderzoek naar meertaligheid of naar Fryslân reisden voor de vele internationale conferenties die Mercator (mede) organiseerde in de provincie Fryslân.