Spring naar hoofd-inhoud

Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren

onderdeel van de Fryske Akademy, onderzoekt meertalig onderwijs en taalverwerving in Europa. Het is een onafhankelijke en erkende kennisverstrekker.
Mercator Europees Kenniscentrum brengt Europa naar Fryslân en Fryslân naar Europa.

 

Laatste nieuws

feb

01

In samenwerking met onze partners in Spanje, Hongarije, Engeland en Zweden brengen wij u elke maand weer het laatste nieuws over minderheidstalen.

Lees meer

jan

20

Het project 'Nije Fryskpraters' is een samenwerking tussen het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid (Fryske Akademy) en de Afûk.

Lees meer

jan

13

A team of researchers has been investigating language learning motivations, attitudes, ideologies, and practices amongst new speakers of West Frisian.

Lees meer

dec

14

Robert Blackwood (University of Liverpool), Ruth Kircher (Mercator) and Agnieszka Legutko (Columbia University) will provide the main lectures on...

Lees meer

Bekijk meer nieuwsberichten

 

Kalender

feb

27

LANGSCAPE & ENROPE, waarvan Mercator deel uitmaakt, nodigen beginnende onderzoekers uit om samen met hen in Berlijn meertalige onderwijspraktijken te verkennen.

Lees meer

maa

16

Mercator (NL), the Endangered Languages Archive (DE), and CIDLeS (PT) cordially invite you to join the conference on Minority Languages in the City in Leeuwarden.

Lees meer

maa

17

The LANGSCAPE & ENROPE Online Colloquium will be a space for presenting and discussing on-going research and teaching projects related to plurilingualism and education.

Lees meer

apr

03

Sharing first versions of projects tools with the aim to gather feedback and encourage educators to make use of OWL+ tools.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

Bedreigde talen en archieven

In het project 'Endangered languages and archives' worden contacten tussen talen en taalverandering onderzocht, maar ook reconstructies gemaakt van historische geluidsopnamen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de Russische Federatie en omliggende landen.

Dr. Tjeerd de Graaf is de projectleider. Hy is senior onderzoeker bij Mercator/ Fryske Akademy en bestuurslid van de Foundation for Endangered Languages en de Foundation for Siberian Cultures.

Research at Mercator

Onderzoek

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren is een gerenommeerd en onafhankelijk instituut, gericht op onderwijs en beleid op het gebied van minderheidstalen. Mercator verzamelt informatie uit heel Europa en delen van Rusland en werkt daarbij samen met lokale zaakkundigen, instituten en universiteiten. Het gaat dan (bijvoorbeeld) om de plek van autochtone minderheidstalen binnen het onderwijssysteem aldaar, het stimuleren van leraren om wereldburgeschapsdoelen (GCE) ,inclusief meertaligheid, in hun dagelijkse lessen te integreren, de plek van minderheidstalen in de wetgeving van Europese landen en Russische republieken en het aanmoedigen van jonge mensen om hun vaardigheden op het gebied van minderheidstalen in te zetten bij het zoeken naar werk.

   

Mercator's Regional Dossiers

Disseminatie

Het Mercator Kenniscentrum deelt en verspeidt verzamelde kennis, online en via publicaties: De Mercator Regionale Dossiers, bijvoorbeeld, zijn geschreven door experts uit heel Europa en geven gedetailleerde informatie over educatie en wetgeving met betrekking tot minderheidstalen in Europa. De Mercator Network Newsletter  - met ongeveer 2500 abonnees - brengt maandelijks nieuws over minderheidstalen en interessante conferenties. Mercator schrijft ook onderzoeksrapporten, vaak in opdracht, en die zijn gratis te downloaden. De Mercator-bibliotheek is ondergebracht bij historich centrum en biliotheek Tresoar en telt meer dan 6500 titels, zowel boeken als artikelen, op het gebied van minderheidstalen, meertaligheid en taalleren.

   

Mercator's network in 2016

Verbinding zoeken

Als onderzoeksinstuut maakt Mercator dankbaar gebruik van de mogelijkheden die de Friese situatie biedt als een laboratorium van meertaligheid. Tegelijkertijd maakt Mercator toonaangevende onderzoeken en andere interessante ontwikkelingen uit andere minderheidstalenregio's toegankelijk voor beleidsmakers en andere belanghebbenden in Friesland. Mercator gebruikt het eigen netwerk en dat van anderen om onderzoekers en andere belangstellenden kennis te laten maken met de tweetalige samenleving die Fryslân is. Zo ontving Mercator de afgelopen jaren in Leeuwarden verschillende internationale docentengroepen uit het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook afgevaardigden van taalacademies over de hele wereld en onderzoekers die ondersteuning zochten bij hun onderzoek naar meertaligheid of naar Fryslân reisden voor de vele internationale conferenties die Mercator (mede) organiseerde in de provincie Fryslân.