Spring naar hoofd-inhoud

Over het Mercator Europees Kenniscentrum

Het Mercator Europees Kenniscentrum is onderdeel van de Fryske Akademy, het instituut waar fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur plaatsvindt. De Fryske Akademy is gelieerd aan de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) en maakt deel uit van de instituten- en onderzoeksorganisatie van de KNAW.

Het Mercator Europees Kenniscentrum maakt deel uit van het Europese Mercator Network.

Missie

De missie van het Mercator Europees Kenniscentrum is het verwerven en inventariseren, het onderzoeken en bestuderen en het dissemineren en toepassen van kennis op het gebied van meertaligheid en taalleren op school, thuis, en door cultuurparticipatie. De focus van het Mercator Kenniscentrum ligt vooral op de regionale en minderheidstalen in Europa, maar immigrantentalen en talen uit kleine landen zijn eveneens onderwerp van onderzoek.

Het Mercator Europees Kenniscentrum is gevestigd in de minderheidstalenprovincie Friesland. Als onderzoeksinstuut maakt Mercator dankbaar gebruik van de mogelijkheden die de Friese situatie biedt als een laboratorium van meertaligheid. Tegelijkertijd maakt Mercator toonaangevende onderzoeken en andere interessante ontwikkelingen uit andere minderheidstalenregio's toegankelijk voor beleidsmakers en andere belanghebbenden in Friesland. Met andere woorden: het Mercator Europees Kenniscentrum brengt Europa naar Friesland en Friesland naar Europa.

Historie

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren startte in 1987 als Mercator Education, een van de drie instituten van het Mercator Network. De oprichting van het Mercator Network was een initiatief van de Europese Commissie en het directe resultaat van twee moties van het Europese Parlement: de ‘motie Kuijpers’ (motie over talen en culturen van regionale en ethnische minderheden in de Europese gemeenschap) en de 'motie Arfé'. 

In de twee decennia die volgden werden de werkzaamheden van het Mercator Network vooral bekostigd uit Europese projectgelden, daarbij ondersteund door partnerorganisaties op het gebied van regionale en minderheidstalen zoals de Fryske Akademy. In 2006 eindigde dat projectprogramma en wijzigde de opzet van Mercator naar de vorm zoals we die nu kennen: die van het Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren. Mercator ontvangt een jaarlijkse subsidie van de provincie Fryslân om een deel van de dagelijkse activiteiten te bekostigen. Een groot deel van het werk wordt gefinancierd met tijdelijke projectgelden.

Producten en diensten

Voor wie geïnteresseerd is in minderheidstalen en educatie, heeft Mercator diverse intereressante dossiers, rapporten en diensten. 

Activiteitenverslag

In een uitgebreid activiteitenverslag over de jaren 2017, 2018, 2019, en 2020 blikt het Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning terug op zijn activiteiten. Mercator heeft alle werkzaamheden ingedeeld in 'productgroepen' om te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de zogenaamde boekjiersubsydzje (subsidie) van de provincie Fryslân. Voor de periode 2017-2020 zijn de volgende zeven productgroepen gehanteerd: 1) Bibliotheek en informatie; 2) Netwerken; 3) Regionale Dossiers en Onderzoek; 4) Communicatie en publicaties; 5) Activiteiten; 6) Acquisitie; 7) Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT).
Het Engelstalige activiteitenverslag 2017-2020 is beschikbaar als download.

Over de afbeeldingen op de homepage

Kaart van Europa uit de Atlas sive Cosmographicae

Deze afbeelding komt uit de door de Vlaming Gerardus Mercator (1512 – 1594) gemaakte 'Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabrica Figura' (gepubliceerd na zijn dood in 1595). Gerardus Mercator was een cartograaf, geograaf en kosmograaf. Hij paste als eerste een hoekgetrouwe kaartprojectie toe, de Mercatorprojectie.

 

De samenspraak van de vogels

Deze afbeelding is een schilderij van de Perzische Habiballah van Sava en is gemaakt tussen 1590 en 1610. De illustratie verbeeldt een voorstelling uit een mystiek gedicht, Mantiq al-tair (Taal van de vogels), geschreven door Farid al-Din 'Attar in de twaalfde eeuw. De vogels, die symbool staan voor individuele zielen op zoek naar de simurgh (een mystieke vogel die alle kennis heeft), komen samen in een idyllisch landschap om hun pelgrimstocht onder leiding van een hop (neergestreken op een steen aan de rechterkant van de afbeelding) te beginnen. 

Bron: Metropolitan Museum of Art.