Mercatorbibliotheek bij Tresoar

Het Mercator Kenniscentrum heeft een bibliotheek met meer dan 6500 boeken en artikelen over minderheidstalen, tweetalig en meertalig onderwijs, taalonderwijs in het algemeen, taalpolitiek en andere taalgerelateerde onderwerpen.  

De bibliotheek wordt verzorgd door Tresoar, het Regionaal en Historisch Centrum van Friesland. De bibliotheekcatalogus vindt u op:

https://tresoar.on.worldcat.org/discovery

Boeken die deel uitmaken van de Mercatorcollectie kunt u herkennen aan het signatuur Merc, e.g. Merc100Gbe125. Een deel van de collectie is direct raadpleegbaar in de stille studiezaal van Tresoar, een ander deel is opgeslagen in de depots en moet u een dag van tevoren aanvragen via de catalogus of via de balie.

Tresoar is gevestigd in het centrum van Leeuwarden, tegenover het gebouw van de Mercator/ Fryske Akademy:

Tresoar
Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden
Tel: 058 - 789 0 789
info@tresoar.nl