Spring naar hoofd-inhoud

Wiki on Minority Language Learning

De online Wiki on Minority Language Learning completeert de Regionale Dossiers van het Mercator Europees Kenniscentrum, en toont informatie over het onderwijs van minderheidstalen die een kleine plek, of helemaal geen plek, hebben binnen het nationale onderwijssysteem. Samen bestrijken de Regionale Dossiers en de Wiki bijna 80 minderheidstalen in Europa en daarbuiten.

Auteurs van de Wiki kunnen regionale experts zijn, studenten Meertaligheid of minderheidstalensprekers. Het doel van de Wiki is het delen van kennis over het onderwijzen van minderheidstalen en om de online zichtbaarheid van minderheidstalen te vergroten. In twee opeenvolgende academische jaren was er een samenwerking met de Universiteit Groningen en werkten studenten van de bachelor Minorities and Multilingualism en de master Multilingualism aan een opdracht voor dit project.

De Wiki on Minority Language Learning is te vinden op wiki.mercator-research.eu.

Wiki on Minority Language Learning op de kaart

- gecombineerd met de Regionale Dossiers -

Doe mee, word ook auteur!

Elke Wiki is altijd in ontwikkeling en open voor bijdragen, en dat is voor deze Wiki niet anders. 

  • Heeft u de website bekeken en gemerkt dat er een minderheidstaal ontbreekt, of dat bepaalde informatie niet volledig is? 
  • Heeft u kennis van minderheidstaleneducatie, van pogingen om een plek te veroveren binnen een nationaal onderwijssysteem of van initiatieven om minderheidstalen te onderwijzen? 
  • Bent u bereid om bij te dragen aan Mercator's online Wiki on Minority Language Learning?

Laat het ons weten!

Activiteiten

In december 2017, dertien studenten van de master Multilingualism van de Universiteit van Groningen presenteerden hun fact sheets over minderheidstalenonderwijs.
  • September - december 2015: onderzoek naar online bronnen om te bepalen wat de beste manier is om de beschikbare informatie over minderheidstalen op het wereldwijde web aan te vullen. Het dsicussiestuk dat daar het resultaat van is, is hier te vinden;
  • September - december 2015: kiezen en implementeren van een online platform waarop informatie over minderheidstalenonderwijs gepresenteerd kan worden: the Wiki;
  • 2016, 2017: een algemene structuur kiezen waarin de informatie over minderheidstalenonderwijs gepresenteerd kan worden, en...
  • 2017 - ... : ...deze structuur vormt het startpunt voor de ontwikkeling van een Index for Minority Language Education. Deze index geeft een visuele impressie van hoe goed een minderheidstaal een plek heeft gekregen binnen een nationaal onderwijssysteem;
  • 2017 - ... : Auteurs zoeken voor de Wiki en samenwerking met de bachelor Minorities and Multilingualism en de master Multilingualism van de Universiteit van Groningen: studenten kiezen een minderheidstaal die hun interesse heeft en schrijven daar een fact sheet over;
  • 2020: analyse van de ontwikkeling van het Mercator Wiki factsheet systeem.

Publicaties