Sa leit it lân derhinne: Het Fries in wet, bestuur en kennisveld

Fryslân is een meertalige provincie: het Nederlands en het Fries zijn beide officiële talen. Dat maakt Fryslân, maar ook de rol van Provinciale Staten, bijzonder. Geen andere provincie in Nederland heeft een veelomvattend taal- en cultuurbeleid met zoveel eigen bevoegdheden als Friesland.

Dat betekent ook dat Provinciale Staten een bijzondere verantwoordelijkheid hebben om de provincie te controleren op de uitvoering van dit beleid en het rijk scherp te houden als het gaat om het nakomen van verplichtingen tegenover het Fries die Nederland is aangegaan via afspraken, wetten en Europese verdragen.

Maar wat staat er eigenlijk in die wetten en wat zijn die Europese verplichtingen nu precies, en hoe is het eigenlijk geregeld met het Fries in het onderwijs? Met deze folder wil Mercator een handzaam overzicht geven van de wetten, afspraken en instellingen die met het Fries te maken hebben, bestemd voor beleidsmakers, bestuurders, volksvertegenwoordigers en andere belangstellenden.

 

Gerelateerd document