Presentatie van Mercator-onderzoekers bij NPLD's Netwerk Ontbijt in Brussel

Zoals elk jaar viert het Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) de Europese Dag van de Talen op 26 september met haar netwerkontbijt. De editie van 2022 vindt plaats in het regiokantoor van de Balearen in Brussel.

Dit jaar zijn onze (oud-)collega Helga Kuipers-Zandberg en Mercator-teamleider Cor van der Meer uitgenodigd om het rapport 'Accessibility for regional or minority languages to EU programmes' toe te lichten. Dit rapport uit 2021 is geschreven door Kuipers-Zandberg en collega-onderzoeker Anna Fardau Schukking, in opdracht van het NPLD. Kuipers en Van der Meer zullen vertellen over de belangrijkste bevindingen van dit rapport, dat is gewijd aan een onderzoek naar de wijze waarop Europese financieringsmogelijkheden voor regionale of minderheidstalen de afgelopen jaren zijn gebruikt en toegewezen.
 
De leden van de NPLD, leden van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Raad van Europa, en de vertegenwoordigers van de NPLD lidstaten, zijn voor deze viering uitgenodigd. Het begint om 9.30 uur met ontbijt en wordt gevolgd door een debat.

Meer informatie: https://www.npld.eu/our-event/networking-breakfast-2/