Nieuw Regionaal Dossier: 'The Italian language in education in Slovenia'

Wist u dat in de Sloveense kustregio het Sloveens én het Italiaans officiële talen zijn met dezelfde status? Leerlingen in deze regio gaan naar school met Sloveens als onderwijstaal óf naar school met Italiaans als onderwijstaal, van kleuterschool tot hoger secundair onderwijs, maar daarbij krijgen ze verplicht aanvullend onderwijs in het Italiaans als tweede taal (L2; op de Sloveense scholen) of in het Sloveens (L2; op de Italiaanse scholen).

 

Regionale Dossiers

Het Mercator Europees Kennisscentrum voor Meertaligheid en Taalleren, onderdeel van de Fryske Akademy, doet onderzoek naar onderwijssystemen in Europese regio's met een autochtone minderheidstaal en naar hoe deze minderheidstaal een plek krijgt binnen die systemen. In samenwerking met wetenschappers en professionals uit heel Europa bundelt Mercator de bevindingen van deze onderzoeken in de zogenaamde Regionale Dossiers. Deze dossiers zijn geschreven volgens een vast stramien, zodat zij gebruikt kunnen worden voor vergelijkend onderzoek. De dossiers bieden informatie over onderwijsstatistieken, zoals het aantal tweetalige scholen, het percentage leerlingen die de minderheidstaal leren, de taalvaardigheid van de docenten enzovoort, over het beleid ten aanzien van het onderwijs van de minderheidstaal en over de structuur van het onderwijssysteem in de regio.

 

Italiaans in Slovenië

Het nieuwste dossier is The Italian language in education in Slovenia (2nd Edition). Dit Regionale Dossier borduurt voort op de eerste editie uit 2012 en is in 2023 volledig bijgewerkt door Nives Zudič Antonič en Anja Zorman. Zudič Antonič is hoogleraar Italiaanse literatuur en onderzoeker aan het Instituut voor Interculturele Studies (Universiteit van Primorska, Slovenië), en Zorman is universitair hoofddocent Italiaanse taaldidactiek en onderzoeker aan het Instituut voor Interculturele Studies (Universiteit van Primorska, Slovenië).

Het Italiaans is een Romaanse taal die gesproken wordt door ongeveer 60 miljoen Italiaanse burgers. Buiten de landsgrenzen, richting het oosten, wordt Italiaans gesproken door ongeveer 20.000 Italianen in Slovenië en Kroatië aan de westkust van Istrië. Dit regionale dossier richt zich op het Italiaans dat gesproken wordt in het zuidwestelijke deel van Slovenië, dat in het westen grenst aan Italië en in het zuiden aan Kroatië. 

De belangrijkste punten uit het dossier, de samenvatting in drie talen (Engels, Italiaans en Sloveens) en het volledige dossier kunt u hier lezen.

Alle regionale dossiers, zowel de nieuwe als de oudere edities, kunnen gratis worden gedownload van de Mercator-website (rubriek Regionale Dossiers).