Nieuw Regionaal Dossier: 'The Corsican language in education in France'

Corsicaans is een Romaanse taal die behoort tot de Italo-Romaanse groep, en is erkend als een regionale taal in Frankrijk door het Ministerie van Nationaal Onderwijs sinds 1974. Op het Franse eiland Corsica spreekt naar schatting een kwart tot een derde van de bevolking goed Corsicaans, terwijl meer dan de helft de taal verstaat.

In de reeks 'Regional Dossiers' van het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren verschijnt nu de derde en volledige geüpdate editie van 'The Corsican language in education in France'. Dit dossier is, net als alle andere dossiers, gratis te downloaden vanaf deze website.

De derde editie van 'The Corsican language in education in France' is samengesteld door Jean-Marie Arrighi (Ajaccio, 1951). Arrighi is een oud-student van de École normale supérieure de Saint-Cloud en heeft een agrégation in de klassieke talen. Van 1989 tot 2016 bekleedde hij de functie van academie-inspecteur - regionale pedagogische inspecteur (inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique regional) belast met de Corsicaanse taal. Hij is de auteur van verschillende werken over de Corsicaanse taal en geschiedenis, in het bijzonder over de 18e eeuw en de Corsicaanse staat Paoli.

 

Regionale Dossiers

Met de Regionale Dossiers legt het Mercator Kenniscentrum de focus op het onderwijssysteem in Europese regio's met een autochtone minderheidstaal en hoe deze minderheidstaal een plek krijgt binnen dat systeem. De Regionale Dossiers zijn geschreven volgens een vast stramien, zodat zij gebruikt kunnen worden voor vergelijkend onderzoek.

Meer informatie kunt u vinden op de Regional Dossiers webpagina.