Spring naar hoofd-inhoud

Partners

Mercator Network

Het langstlopende partnerschap van het Mercator Kenniscentrum is dat met het Mercator Network. Dit netwerk werd opgericht in 1987 en bestond indertijd uit drie instituten: Mercator Education (de voorloper van het Mercator Kenniscentrum), Mercator Legislation (bij CIEMEN, Barcelona) en Mercator Media (bij de Universiteit van Aberystwyth, Wales). Elk instituut legde de focus op een ander aspect van meertaligheid en de positie van minderheidstalen. Het netwerk heeft sindsdien vele vormen gekend en is geleidelijk aan uitgebreid.

Het laatste gezamenlijke project was LEARNMe (2013-2016), en daaraan deden mee: 

SOAS World Languages Institute en CiDLeS

Het Mercator Kenniscentrum werkt al meer dan tien jaar samen met het SOAS World Languages Institute, dat deel uitmaakt van de Universiteit van Londen. Recentelijk heeft ook het CIDLeS (Centro Interdisciplinar de Documentação Linguística e Social) uit Minde, Portugal, zich aangesloten bij deze samenwerking.

Elk jaar is een van de instituten de gastheer van een gezamenlijk expert-seminar. Zo kwam iedereen in december 2016 bijeen in Leeuwarden voor het seminar 'Language documentation, teaching materials and didactics' en werd in oktober 2017 in het Portugese Alcanena het seminar 'Communities in Control: Learning tools and strategies for multilingual endangered language communities' georganiseerd.

In 2018 komt iedereen bij elkaar in het Leibniz-Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft in Berlijn voor de conferentie Big Cities, Small Languages (14-16 november 2018). U bent van harte uitgenodigd.

Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD)

Mercator is, via de Fryske Akademy, lid van het NPLD – Network to Promote Linguistic Diversity. Het NPLD brengt nationale en regionale overheden, universiteiten en verenigingen die zich bezig houden met taalbeleid voor minderheidstalen bij elkaar. De voorzitter van de NPLD voor de periode 2017-2020 is Frieslands cultuurgedeputeerde mw. Sietske Poepjes. Het Mercator Kenniscentrum is een van de zes leden in het bestuurscomité van het NPLD.

Federal Union of European Nationalities (FUEN)

De FUEN (Federal Union of European Nationalities) is de Europese koepelorganisatie van de autochtone, nationale minderheden in Europa. De FUEN is meer dan 65 jaar geleden opgericht in Parijs en ziet zichzelf als advocaat en maatschappelijk vertegenwoordiger van de Europese minderheden. FUEN telt ongeveer 90 organisaties als leden.

Bij diverse gelegenheden en projecten hebben FUEN en het Mercator Kenniscentrum samengewerkt, zoals bijvoorbeeld bij The Safepack Initiative.

Internationale onderzoeksprojecten

Het Mercator Kenniscentrum is doorlopend betrokken bij internationale samenwerkingsprojecten. In de afgelopen jaren heeft Mercator bij zulke onderzoeksprojecten veelal de rol van de coördinerende partner op zich genomen. Voorbeelden van internationale projecten met meerdere partners zijn COMBI en Teaching in Diversity.

Een overzicht van al onze projecten vindt u op onze Projectpagina.

Partners in de regio

Het Mercator Kenniscentrum is trots op de goede relaties met de partnerinstituten in de regio. Het is vanzelfsprekend dat hiertoe ook de provinciale overheid van Friesland behoort, een belangrijke financiële steun voor Mercator. In de afgelopen jaren heeft het Mercator Kenniscentrum samengewerkt met of werkzaamheden uitgevoerd voor, onder meer,