Skip to main content

Lêste nijs

maa

15

Cities are hotspots of linguistic diversity. Researchers from all over the world will discuss the topic and also present their own research.

Mear lêze

maa

04

Foar ús Mercator Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen sykje wy in ûndersyksmeiwurker foar 30,4 oeren wyks.

Mear lêze

maa

03

Yn oparbeidzjen mei ús partners yn Spanje, Hongarije, Ingelân en Sweden bringe wy jo alle moannen wer it lêste nijs oer minderheidstalen.

Mear lêze

feb

10

Yn it ramt fan Ynternasjonale Memmetaaldei nûgje it EBLT, Mercator en Slieker Film jo út foar de fertoaning fan de Iersktalige film 'An Cailín Ciúin'.

Mear lêze

feb

09

Mercator/ Fryske Akademy en Tresoar organisearren in ûndersyksworkshop foar learlingen 5VWO as ûnderdiel fan it WikiWomen-projekt.

Mear lêze