Skip to main content
De Ljouwerter Krante skreau in stik oer ús 50ste Regionale Dossier.

Fakatueres

Tankewol foar jo ynteresse om by it Mercator European Research Centre te wurkjen! Op dit stuit hawwe wy gjin fakatueres. Op it momint dat wy wol fakatueres hawwe, kinne jo dy ek fine op de Fryske Akademy website.

Binne jo op syk nei mooglikheden foar in staazje? Nim dan kontakt op mei ús fia mercator@fryske-akademy.nl.