Spring naar hoofd-inhoud

Telefoon
(058) 213 14 14 (receptie)

Mail
jybema@fryske-akademy.nl

Ybema, J. (Jan), MA

projectmedewerker

Telefoon
(058) 213 14 14 (receptie)

Mail
jybema@fryske-akademy.nl

Biografie

Jan Ybema (Workum, 1991) studeerde Friese Taal en Cultuur (BA ), Modern History and International Relations (ReMa) en Midden-Oostenstudies (MA) aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG ). Aan de afdeling Fries van de RuG was hij student-assistent bij hoogleraar Goffe Jensma en droeg hij bij aan de ontwikkeling van het curriculum voor de opleiding Minorities and Multilingualism.

Zijn masterscriptie was een mondelinge geschiedenis van de Friese zuivel, 1950-1980, als onderdeel van een onderzoeksproject aan de Fryske Akademy. Het is gepresenteerd op een Sieperda Symposium (2016). Voor Midden-Oostenstudies schreef hij, na een stage in Oost-Jeruzalem, een scriptie over de joodse socialist en zionist Sam de Wolff uit Sneek. Sinds 2017 heeft hij als journalist gewerkt voor het Friesch Dagblad. Hij is de schrijver van Een kleine geschiedenis van Friesland voor dummies (2017 ).

Bij het Mercator European Research Centre werkt hij als onderzoeksmedewerker bij het project Global Citizenship en als redacteur van de regionale dossiers.
   

Publicaties

Ybema, J., ‘Arabische beeldvorming van het zionisme: Abdelwahab Elmessiri’, ZemZem. Tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam 12 no. 1 (2016) 33-42.

Ybema, J., ‘Trochleare en omstean leare. Yndividu en modernisearring yn de Fryske suvel (1955-1980)’, De Vrije Fries 96 (2016) 177-198.

Ybema, J., Een kleine geschiedenis van Friesland voor dummies (Amersfoort: BBNC uitgeverij 2017).

Ybema, J., ‘Herdenken: een ritueel en een streven’, in: Marleen Dohle en Peter Vroege (eindred.), Sprekende stenen. Stolpersteine in de Schilderswijk Groningen (Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum 2021) 246-247.

Ybema, K, J. Ybema en R. Veeningen, Van melkrijder tot fabrieksdirecteur. Persoonlijke verhalen over het werken in de Friese zuivel (1955-1980) (Leeuwarden: Het Nieuwe Kanaal 2018).

 

Artikelen

Jan schreef ook (niet-academische) artikelen voor literair tijdschrift Ensafh en Sirkwy, het online platform voor Friese literatuur.