Zes Mercatorprojecten als voorbeeld opgenomen in EU-rapport

De Europese Unie wil in verscheidenheid verenigd zijn. Het verdedigen, bevorderen en waarderen van taaldiversiteit speelt een fundamentele rol in dit streven. Het recent gepubliceerde overzichtsrapport 'Linguistic diversity in the European Union: Examples of projects supporting regional and minority languages' toont een aantal projecten die gefinancierd worden in het kader van Erasmus+ en Creative Europe. Deze lijst met ongeveer 60 projecten is zeker niet uitputtend: alleen al Creative Europe steunt gemiddeld meer dan 400 vertalingen per jaar, van en naar meer dan 40 regionale en minderheidstalen. Het Mercator Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren, onderdeel van de Fryske Akademy, is dan ook bijzonder trots dat maar liefst 6 projecten waarbij Mercator is betrokken als coördinator of projectpartner, als voorbeeld worden genoemd in het rapport.

Die projecten zijn:

- Virtual Language App (VirtuLApp)
Partners: ATiT Audiovisual Technologies, Informatics and Telecommunications (BE), Luca School of Arts (BE), Trinity College Dublin (IE), Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (ES).

- Ownership and Leadership: Pathways for (Endagered) Languages'Use in School (OWL+)
Partners: Interdisciplinary Centre for Social and Language Documentation (PT), Nord University (NO), Rēzekne Academy of Technologies (LV), Tallinn University (EE).

- WikiWomen
Partners: Afûk (NL), Learning Hub Friesland (NL), Wikimedia Ireland (IE), Coláiste Oiriall (IE), Euskal Wikilarien Kultura (ES), Antigua-Luberri institute/ Gobierno Vasco (ES).

- European Network for Junior Researchers in the Field of Plurilingualism and Education (ENROPE)
Partners:  Goethe-Universität Frankfurt (DE), Humboldt-Universität zu Berlin, (DE), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (TR), Tallinna Ülikool (EE), University of Exeter (UK), Universitat Ramon Llull Barcelona (ES),  Universität Siegen (DE), Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (FR).

- COMBI (Communication competences for migrants and disadvantaged background learners in bilingual work environments)
Partners: Elhuyar-Zubize (ES), Banaiz Bagara elkartea (ES), Axxell Utbildning AB (FI), Swansea University (UK), Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (IT).

- Lingotell
Partners: Pro Progressione (HU), Sijti Jarnge (NO)

Het doel van het rapport is om een aantal voorbeelden van creatieve en innovatieve projecten te geven, de belangstelling voor het onderwerp Meertaligheid te wekken en verschillende manieren te presenteren om het aan te pakken. Het overzicht is dan ook bedoeld om leerkrachten, maatschappelijke organisaties, culturele en creatieve activiteiten, projectaanvragers en beleidsmakers in heel Europa te inspireren om hun professionele aanpak te ontwikkelen.

Naast de zes projecten waarbij Mercator betrokken is, wordt ook nog het LISTEN-project genoemd van onze Friese partner Afûk.

 

Download

Het rapport is gratis te downloaden:

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Linguistic diversity in the European Union – Examples of projects supporting regional and minority languages – Compilation of projects co-funded by the Erasmus+ Programme and Creative Europe, Publications Office of the European Union, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2766/409467