Winter School 2023: Exploring plurilingual and multilingual teaching practices

Op initiatief van de onderling verbonden netwerken LANGSCAPE en ENROPE, waarvan Mercator deel uitmaakt, en georganiseerd als een Erasmus+ Blended Intensive Programme (BIP) in samenwerking met zes Europese partners, nodigt deze Winter School beginnende onderzoekers uit om meertalige onderwijspraktijken te verkennen ter bevordering van het leren van leraren en studenten in taalonderwijscontexten. 

De school vindt plaats aan de Humboldt-Universität zu Berlin en biedt de deelnemers rijke mogelijkheden om
- meer te leren over en te discussiëren over meertalig onderzoek en pedagogie met deskundigen en collega's;
- hun individuele onderzoeksprojecten te bevorderen;
- deel uit te maken van een duurzaam internationaal samenwerkingsnetwerk.

De Winter School 2023 bestaat uit twee delen:
- een online evenement van een halve dag (januari 2023, exacte datum binnenkort);
- een 5-daags face-to-face gezamenlijk onderzoeksverblijf (27 feb - 3 mrt 2023).

 

WIE?

Beginnende onderzoekers (PhD) en MA-studenten met een focus op meertalig onderwijs. Projecten in alle stadia van vooruitgang komen in aanmerking.

 

HOE?

- deelnemersgerichte formats voor professionele uitwisseling en feedback;
- keynote-lezingen door vooraanstaande deskundigen op dit gebied;
- schoolbezoeken;
- seminars en workshops over verschillende onderwerpen in verband met onderzoek naar meertalige onderwijspraktijken, bv. onderzoeksmethoden en ethiek, taalbeleid, ontwikkeling van taalleraren.

 

WAAROM AANMELDEN?

- uw eigen onderzoek bespreken met collega's uit heel Europa;
- gezamenlijk meertalige onderwijspraktijken verkennen vanuit perspectieven die geïnspireerd zijn door ENROPE & LANGSCAPE (bv. de geïntegreerde meertalige aanpak);
- uw kans grijpen om deel uit te maken van een gerenommeerd internationaal onderzoeksnetwerk voor meertaligheid.

 

AANVRAAG

Stuur een kort abstract (max. 300 woorden) met uw naam, project en een korte bio naar Dr. Tomas Kos op info@enrope.eu.

Download hier de Call for Applications (pdf).


Uiterste datum van indiening:
14 oktober 2022

Let op:
Er is een beurs voor aanvragers die gelieerd zijn aan de internationale projectpartnerinstellingen.

Partners:

  • Universitat Ramon Llull Barcelona
  • Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
  • Vrije Universiteit Brussels
  • Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning (Fryske Akademy), Leeuwarden
  • Goethe-Universität Frankfurt
  • Universität Siegen.