Welkom op onze Akademydei op 8 september in Leeuwarden!

Op vrijdag 8 september bent u van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op de jaarlijkse Akademydei in Leeuwarden. Onze 85e dies natalis vieren wij in het Westcord WTC Hotel in Leeuwarden, waar vanaf 13:30 uur de koffie voor u klaar staat.

Op deze bijzondere middag praten we u graag bij over onze ambitieuze plannen en projecten, over onze nieuwe onderzoeksagenda die gericht is op het verleggen van de grenzen van kennis en over het vinden van samenwerkingen om wetenschappelijk onderzoek naar de Friese casus nog meer op de internationale kaart te zetten.

Het bijwonen van de Akademydei is gratis. Aanmelden is wel noodzakelijk. Aanmelden kan hier tot en met vrijdag 1 september 2023. VIa deze website van VanPLan kunt een gratis ticket aanvragen.
 

Programma Akademydei 2023

13:30 uur
Inloop, ontvangst met koffie/thee

14:00 uur
Opening en welkom door Marit Bijlsma
Toespraak door dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm, directeur-bestuurder Fryske Akademy
Muziek – Fryske sjonger & lietskriuwer Marcel Smit

14:30 uur

Lezing dr. Han Nijdam ‘Freeska Landriucht (sirka 1485): in wichtige Aldfryske boarne én it âldste printe boek yn it Frysk’

15:00 uur
Pauze met koffie/thee

15:30 uur
Presentatie van de Undersyksaginda Fryske Akademy door dr. Jelske Dijkstra en dr. Simon Halink
Muziek – 2de deel optreden Marcel Smit
Benoeming nieuwe leden

16:30 uur
Afsluiting met aansluitend nagesprek met een hapje en een drankje

 

In het kort

Datum en tijd: vrijdag 8 septimber 2023 | 14.00-16:30 uur
Locatie: Westcord WTC Hotel, Heliconwei 52 (8914 AT), Leeuwarden
Uitnodiging en programma: Klik hier voor het programma (pdf)
Aanmelden: Het bijwonen van de Akademydei is kostenloos. Aanmelden is wel noodzakelijk. DAT KAN HIER tot en met vrijdag 1 september 2023.

Kijk ook op de Akademydei-pagina op deze website voor een overzicht.