Promotie Suzanne Dekker: ‘Multilingualism in heads, hearts, and hands’

Suzanne Dekker

Suzanne Dekker is in oktober 2023 begonnen als postdoc / senior onderzoeker bij Mercator, met name aan het analyseren van de Taalsurvey, een grootschalig onderzoek naar de huidige zelf-ingeschatte taalvaardigheid, attitudes en gebruikspatronen van het Fries. Ook is Dekker betrokken bij het nieuwe IGT project: InterGenerational Transmission of West-Frisian en werkte zij de laatste tijd aan de afronding van haar PhD aan de Rijksuniversiteit Groningen. "En ik werk momenteel ook nog een dag per week als onderzoeker bij het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van de Hogeschool van Utrecht, waar ik betrokken ben bij projecten over efficiënt onderwijs Engels op de basisscholen, meertaligheid en leesonderwijs, en professionalisering van nieuwsspecialisten.”

Dekkers onderzoekswerk in Utrecht was een mooie basis voor haar promotieonderzoek bij het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. "Mijn promotor is jullie oud-collega Joana Duarte, en mijn co-promotor is Hanneke Loerts. Ik heb bij NHL Stenden het begeleidende onderzoek uitgevoerd binnen het 3M Project (Meer kansen Met Meertaligheid) en als docent bij de Rijksuniversiteit Groningen verzorgde ik de vakken Language Variation: The Communicative Consequences, Language Planning and Policy, en Multilingualism and Education."

 

Meertaligheid

"Mijn promotieonderzoek gaat over het ontwikkelen, implementeren en evalueren van meertaligheid op Friese basisscholen. Binnen het 3M Project werden er namelijk meertalige activiteiten ontwikkeld voor verschillende doelgroepen leerlingen. Mijn onderzoek gaat over de houdingen tegenover meertaligheid en het gebruik van deze meertalige activiteiten, en hoe de houdingen zich ontwikkelen in de loop van het project.”

Dekker heeft gebruik gemaakt van kwantitatieve enquêtes en longitudinale analyse van video-data, en kwalitatieve (longitudinale) interviews. “Het onderzoek toont aan dat men over het algemeen positief staat tegenover meertaligheid, en veel kan halen uit deelname aan een project als 3M. Ook laat het zien dat dergelijke projecten noodzakelijk zijn om meertaligheid neer te zetten als prioriteit binnen de scholen.”

 

Promotie

Suzanne Dekker hoopt te promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen, op donderdag 13 juni 2024. De verdedigingsceremonie kunt u gratis online bijwonen vanaf 14:30 uur via de livestream op de website van de RuG.

  • Dekker, S. (2024). ‘Multilingualism in Heads, Hearts, and Hands’: Attitudes towards the development, implementation, and evaluation of multilingual approaches in Frisian primary schools. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.1012163524

Een samenvatting van de dissertatie in drie talen kunt u hier downloaden.