Jelske Dijkstra nieuwe projectleider van Mercator

Zijn functie als projectleider van het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren bracht Cor van der Meer de hele wereld over. Twintig jaar lang zette hij zich in voor regionale en minderheidstalen en hij gebruikte daarbij graag de Friese situatie als een laboratorium van meertaligheid. Nu gaat hij met pensioen.

Met het volste vertrouwen draagt Cor van der Meer zijn taken over aan dr. Jelske Dijkstra (foto), die al jarenlang als onderzoeker verbinen is aan zowel het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid als de Fryske Akademy. Dijkstra heeft haar PhD behaald op het gebied van de linguïstiek, en is gespecialiseerd in spraaktechnologie en in de taalontwikkeling van meetalige kinderen.

Dijkstra: "Ik kijk ernaar uit om met het Mercatorteam bijzondere en interessante onderzoeken uit te voeren en om, in samenwerking met andere kennisinstituten, inspirerende producten te ontwikkelen voor bijvoorbeeld het onderwijsveld."

Lees hier het afscheidsinterview met Cor van der Meer...