2e Conference on Frisian Humanities: Onderzoek naar taal, meertaligheid en geschiedenis

Van 14 tot en met 16 september 2022 komen wetenschappers en beleidsmakers uit heel Europa naar het Westcord WTC Hotel in Leeuwarden voor de tweede editie van het Congres van de Friese Geesteswetenschappen (Conference on Frisian Humanities). Op het congres zullen zij vertellen en discussiëren over hun onderzoeken op het gebied van middeleeuwse en moderne Friese geschiedenis, taalkunde en letterkunde en over meertaligheid in relatie tot het onderwijs en in andere Europese minderheidstalenregio's. In het programma is ook veel ruimte voor presentaties over de progressie die geboekt wordt op het gebied van taal- en spraaktechnologische hulpmiddelen voor kleine talen. Alle informatie over het congres en het programma is te vinden op https://frisianhumanities.frl.

 

De organisatie van het Frisian Humanities-congres is dit jaar in handen van vijf kennisinstituten: Fryske Akademy, Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid, NHL Stenden Hogeschool (Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid ), Universiteit Groningen (Friese Taal- en Letterkunde) en RuG / Campus Fryslân (Taal, Technologie en Cultuur ).

 

Thema ‘Veerkracht’

Het thema van het congres is ‘Veerkracht’. Het Fries en de Friese geschiedenis kent op verschillende gebieden een grote veerkracht. Zo waren de Friezen in de middeleeuwen in staat hun eigen bestuur en eigen rechtssysteem overeind te houden. De beroemde Friese Vrijheid geldt als een prachtig voorbeeld van veerkracht. Maar je kunt ook denken aan de 19e eeuw, toen de Romantiek en de Fryske Beweging opkwamen in de context van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. Deze ontwikkelingen hebben veel betekend voor de komst van een standaardgrammatica, de studie naar de Friese taal en voor de Friese literatuur. Veerkracht van het Fries is ook vandaag de dag een belangrijk thema. Hoe kan een kleine taal zich staande houden in een steeds globaliserende wereld?

 

Keynotes

Als hoofdsprekers zijn onderzoekers uitgenodigd die experts zijn in hun vakgebied. Barbara Gross (Free University Bozen-Bolzano, Italië / Goethe-University Frankfurt, Duitsland) vertelt over de taalkundige en culturele diversiteit in Zuid-Tirol. Jarich Hoekstra (Christian-Albrechts-Universität Kiel, Duitsland) laat voorbeelden zien uit zijn onderzoek naar het Friese voegwoordsysteem. Joep Leerssen (Universiteit van Amsterdam/ Maastricht University) houdt een lezing over minderheidstalen bij de opkomst en ondergang van de Openbaarheid (ook: Öffentlichkeit/ Public Sphere) en Odette Scharenborg (Delft University of Technology) houdt een lezing over inclusieve spraakherkenning (dus zonder discriminatie van bijvoorbeeld mensen met een regionaal accent).

 

Bijzondere programmaonderdelen

Het congres bestaat uit meer dan 65 lezingen in plenaire en parallelle sessies. Ook zullen studenten uit Groningen en Leeuwarden hun onderzoeken toelichten met grote onderzoeksposters. Bijzonder is de presentatie van Liuwe Westra's biografie van de voormalig hoogleraar Fries Tony Feitsma. Op de woensdagmiddag van het congres neemt Commissaris van de Koning drs. A.A.M. (Arno) Brok het eerste exemplaar in ontvangst.

 

Meer informatie

Het volledige programma, de samenvattingen van de lezingen en de informatie over het registreren voor toegang zijn te vinden op https://frisianhumanities.frl/.