Spring naar hoofd-inhoud

Scholennetwerk: Network of Schools

Network of Schools is een netwerk van meertalige scholen in minderheidstalenregio's in Europa. Het biedt een platform voor het uitwisselen van informatie tussen onderwijskundigen. Alle deelnemende scholen zijn gevestigd in een regio waar een minderheidstaal wordt gesproken naast de nationale taal. Deze scholen maken actief gebruik van de minderheidstaal in het dagelijkse onderwijs. 

Het netwerk is bedoeld voor alle scholen in het kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs. Door het contact te bevorderen tussen de verschillende scholen en hun leerlingen, maar ook door het opstarten van gezamenlijke projecten, kunnen netwerkleden direct van elkaar leren. Op dit moment bestaat het Network of Schools uit ongeveer 90 scholen uit meer dan 30 verschillende taalgemeenschappen in Europa.

Ga naar www.networkofschools.eu voor meer informatie.