Skip to main content

Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen

makket diel út fan de Fryske Akademy, en ûndersiket meartalich ûnderwiis en taallearen yn Europa. It is in ûnôfhinklike en erkende besoarger fan kennis en ynformaasje foar beliedsmakkers en oare belanghawwenden. It Merkator Kennissintrum bringt Europa nei Fryslân en Fryslân nei Europa. 

Utljochte

De Mercator Regionale Dossiers

De Regionale dossiers beskriuwe it ûnderwiis fan minderheidstalen yn meartalige regio's yn Europa en Ruslân. Sy wurde skreaun troch deskundigen út hiel Europa. 

In oersjoch fan de Dossiers

COMBI: language in the work place

The goals of COMBI project are to develop methods to acquire (regional) language competences in the workplace.

Read more

Teaching in Diversity

Joint project with nine partners to develop educational methods for "teaching in diversity".

Read more

Ekspertsdatabank

Mercators Ekspertsdatabank jout ynsjoch yn de kennis fan minderheidstalen dy't oanwêzich is yn Europa

Besykje de databank

Endangered languages

Bedrige talen en argiven

Dit projekt besjocht kontakten tusken talen, taalferoaring en de rekonstruskje fan historyske lûdopnamen. Benammen ûnder de oandacht binne de Russyske Federaasje en omlizzende lannen.

Mear lêze

Kalinder

okt

19

3-Day conference, hosted by CIDLeS in Alcanena, Portugal. The conference is a joint project of CiDLES, SOAS, Mercator and the FEL.

Mear lêze

okt

12

3-Day conference, hosted by Mercator Research Centre, in Ljouwert, the Netherlands. The conference is part of the international Langscape project.

Mear lêze

aug

28

16th International Conference on Minority Languages, organized by the University of Jyväskylä Language Campus, Jyväskylä & Närpes, Finland

Mear lêze

jun

07

We are happy to welcome you to San Sebastian/Donostia to participate in the multiplier event of the COMBI project on June 7th – 8th 2017.

Mear lêze

Teaching in Diversity

Respect for and tolerance to diversity are fundamental European values. Nevertheless, the recent financial crisis, and the flow of refugees have reinforced negative attitudes towards „others“, towards people with different cultural backgrounds. Diversity has been a challenge that people deal with on a daily basis.

Because educational institutions are the first point where diversities meet and interact, the Teaching in Diversity project aims to address the needs of teachers, as they are the key actors in the process of transfer of knowledge, values, skills and competences. 

The project aims at clarifying why teachers need to teach diversity, how to teach in diversity and how to manage diversity.

Research at Mercator

Undersyk

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen is ferneamd yn Europa as ûnôfhinklik ynstitút, rjochte op ûnderwiis en belied op it mêd fan minderheidstalen. Belanghawwers en beliedsmakkers binne by Mercator te plak foar ynformaasje en advys basearre op akademysk ûndersyk. 

Mercator sammelet ynformaasje út hiel Europa en dielen fan Ruslân en wurket derby gear mei lokale deskundigen, ynstituten en universiteiten. Foarbylden fan fraachstikken dy't Mercator ûndersiket:

Mercator's Regional Dossiers

Sharing Knowledge

Mercator Research Centre shares and disseminates collected knowledge, online and via its publications:

  • The Mercator Regional Dossiers, written by experts from all over Europe, describe in-depth language education and legislation of less-used languages in Europe;
  • Research reports, based on Mercator's research projects, are freely downloadable;
  • Via the Mercator Network Newsletter, Mercator shares news with more than 2000 subscribers, all over Europe, about less used languages in Europe and about upcoming events;
  • The Mercator library contains over 6500 books and articles concerning less used languages and multilingualism.

Mercator Research Centre continuously works towards new ways to improve knowledge dissemination:

  • Mercator is currently developing an online platform offering information about education and policy of less used languages
Mercator's network in 2016

Bringing people together

Mercator Research Centre is an academic platform where experts and policy makers in the fields of minority language education and policy can meet and exchange knowledge:

  • Mercator Research Centre organizes conferences, seminars and workshops, where academics and educational experts and teachers meet and exchange knowledge and experiences.
  • Together with the Mercator Network, Mercator Research Centre runs projects, such as the LEARNMe Project (2012-2016), which provided policy guidelines, based on research and best practices, for the education of less used languages;
  • With its Database of Experts, Mercator increases the visibility of academics in the field of less used languages, and offers an overview of European expertise in this field of study.
  • Mercator offers an online platform, called the Network of Schools, where European schools that teach less-used languages, discuss challenges, and share ideas;
  • Mercator interviews experts in the fields of minority language policy and education - what do they work on, and what drives them? - and shares these interviews online via the Expert in the Spotlight section.  

Read more about our international partnerships.