Skip to main content

Isaac Massa Foundation Groningen

Registered with the Groningen Chamber of Commerce

The Isaac Massa Foundation aims to stimulate scientific and cultural contacts between the Russian Federation and the Netherlands in the broadest sense of the term, and tries to reach this goal by preparing publications, supporting research and stimulating joint projects and further contacts between scientific institutions and individual people.

Stichting Isaac Massa -Groningen

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Groningen

De Stichting Isaac Massa stelt zich ten doel wetenschappelijke en culturele contacten tussen Nederland en de Russische Federatie in de meest ruime zin te bevorderen en tracht dit doel te bereiken door middel van publicaties, het ondersteunen van onderzoek en het bevorderen van gemeenschappelijke projecten en andere contacten tussen wetenschappelijke instellingen en personen.

Board of Directors / Bestuur
Chairman:  Bruno Naarden, Amsterdam  
Secretary: Tjeerd de Graaf, Groningen               

Some projects administered by the Isaac Massa Foundation:

 

 

For payments the following bank account can be used:

ABN-AMRO bank
Groningen
IBAN: NL84ABNA0628957912
BIC: ABNANL2A

Stichting Isaac Massa
Inzake Groningen