In oersjoch fan Mercators aktiviteiten

It is oan te befeljen om de Kategoryenfilter oan de linkerkant te brûken foar bettere sykresultaten.

jul

10

Dr. Suzanne Dekker (Fryske Akademy/Mercator) oer 'Meartalige ûnderwiispraktiken: needsaak foar wearde(n)fol ûnderwiis yn in talich ferskate maatskippij'.

Mear lêze

jul

09

Oer 'Examining Frisian Language Attitudes: Harnessing Citizen Panels for Sociolinguistic Research' en gearwurking tusken minderheidstaalgebieten.

Mear lêze

jul

03

With news about, among other things: FUEN’s European Dialogue Forum calls on CoE to strengthen protection and monitoring of minority rights, a new ECRML report on Finland, Cornish revived thanks to psych-pop and Covid, 110 new languages added to Google Translate, Plataforma per la Llengua obtains consultative status with a UN body, and much more!

Mear lêze

jun

24

This Regional Dossier is the third and fully updated edition of the dossier 'The German language in education in France (Alsace)'. This Regional Dossier was updated in 2024 by Dominique Huck and Pascale Erhart (University of Strasbourg).

Mear lêze

jun

13

Undersiker Suzanne Dekker (Mercator/ Fryske Akademy) hopet te promovearjen oan de Ryksuniversiteit Grins. De seremoanje kinne jo online bywenje fan 14:30 oere ôf.

Mear lêze

jun

06

Yn it ramt fan Erasmus+ projekt Lingotell organisearret Mercator in middei oer it omsetten fan tradisjonele ferhalen yn teäter, orale skiednis en escape rooms.

Mear lêze

jun

05

Yn de Wike fan de Utwikseling sette organisaasjes en bedriuwen yn Noard-Nederlân de doarren iepen foar inoars wurknimmers. Ek de Fryske Akademy docht mei.

Mear lêze

jun

03

Fryske Akademy/Mercator is partner fan RUG/Campus Fryslân by de organisaasje fan de simmerskoalle oer spraaktechnology (3-7 juny).

Mear lêze

jun

03

With news about, among other things: Europeans and their attitudes towards languages, two new ECRML reports on Croatia and Czechia, a new German naming law, Andorra approves a historic Catalan law, a new declaration on Nordic language policy, election checkstones of FUEN, the Premio Ostana Festival, Maartje Draak Seminars on Early Modern Irish, and much more!

Mear lêze

jun

03

Dr Jelske Dijkstra (Mercator/Fryske Akademy) hâldt in lêzing oer it tema 'Weaving an Enduring Net! Nourishing Minoritised Language Community Networks'.

Mear lêze