Skip to main content

Oersjoch eveneminten

aug

29

Fryske Akademy/Mercator stipet de Ynternasjonale Konferinsje oer Treddetaalwinning en Meartaligens, organisearre troch Ryksuniversiteit Grins.

Mear lêze

sep

13

The 86th dies natalis of the Fryske Akademy, and also the end of the 85th anniversary year.

Mear lêze

sep

25

It team efter it Erasmus+ projekt WikiWomen presintearret nije edukative helpmiddels op it Celtic Knot Conference yn Waterford City, Ierlân.

Mear lêze

okt

01

Official launch OWL+ tools and advises for educators’ continuing professional development in rural areas and/or minority language communities (exact dates t.b.a.).

Mear lêze

nov

07

It Mercator Europeesk Kennissintrum nûget jo út om diel te nimmen oan it twadaagse kongres mei it tema 'Shaping Policy for Minority Languages and Multilingualism'.

Mear lêze

nov

18

Yn it ramt fan it Europeeske projekt Wikiwomen komme learlingen út Baskelân en Ierlân nei Ljouwert om mei Fryske jongerein te wurkjen oan Wikipedia-pagina's oer froulju.

Mear lêze