FY
NL
EN
U bent hier: Over Mercator → Geschiedenis

Geschiedenis van het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren (voorheen Mercator Education) werd opgericht op initiatief van de Europese Commissie, om tegemoet te komen aan enerzijds de groeiende belangstelling voor (autochtone) minderheidstalen en regionale talen in Europa en anderzijds aan de noodzaak voor minderheidstaalgebieden om ervaringen uit te wisselen en samen te werken in een Europese context. Dankzij de systematische aanpak van het Mercator Kenniscentrum is de beschikbaarheid van informatie over minderheidstalen en de uitwisseling van diezelfde informatie sterk verbeterd.

Gerardus Mercator 1512-1594

Gerardus Mercator was geograaf, cartograaf en wiskundige, en geboren in Vlaanderen. Hij werd bekend door zijn cartografische techniek, welke ook zijn naam heeft gekregen: de Mercator-projectie. De kwaliteit van zijn kaarten was zo goed, dat ze door generaties cartografen overgenomen is.

Gerard Mercator wordt gezien als de ontdekker van de hedendaagse cartografie. Zijn geboortenaam is Gerhard Kremer. Door zijn rol in de geschiedenis van de cartografie wordt hij wel vergeleken met Ptolemaeus, de vroegtijdse wetenschapper uit Alexandrië, in Egypte. Mercator is geboren in Rupelmonde in Vlaanderen, en heeft geografie, cartografie en wiskunde gestudeerd aan de universiteit van Leuven, in België. Hij publiceerde zijn eerste kaart, die van Palestina, in 1537, toe hij 25 jaar was. Tussen 1537 en 1540 bracht hij Vlaanderen in kaart. In 1538 publiceerde hij zijn eerste wereldkaart, die gebaseerd was op de kaart van Ptolemaeus. De kaarten van Ptolemaeus waren in de donkere middeleeuwen volledig verloren gegaan. Met dank aan Arabische wetenschappers zijn een aantal van de kaarten van Ptolemaeus bewaard gebleven, en in de Renaisssance periode terug gebracht naar Europa.

Om religieuze vervolging te voorkomen, verhuisde Gerardius Mercator in 1552 naar Duisburg. Daarna maakte hij in 1554 een kaart van Europa bestaande uit zes panelen. In 1568 paste Mercator een nieuwe cartografische techniek toe, door op een kaart  de breedte- en lengtegraden in parallelle lijnen aan te geven. Deze techniek was in feite niet door Mercator uitgevonden, maar hij was de eerste cartograaf die er gebruik van maakte. De Mercator-projectie betekende een grote vooruitgang voor navigatie op zee. Een nadeel van deze techniek was wel dat verhouding van grootte uit zijn verband gehaald werd: hoe dichter een gebied bij één van de polen lag, hoe groter het op de kaart werd weergegeven. Groenland werd hierdoor 16 keer groter op de kaart aangegeven dan het in werkelijkheid was. Mercators belangrijkste werk, een uit drie delen bestaande wereldatlas, werd in verschillende edities gepubliceerd, vanaf 1585 tot na zijn dood in 1594. Mercator was de eerste die het woord atlas gebruikte. In 1604 publiceerde een andere beroemde cartograaf, Jodocus Hondias, nog meer edities, nadat hij de originele kaarten Mercator in bezit had gekregen. De daaropvolgende generaties kaartenmakers kopieerden min of meer Mercators wereldatlas.